Werkwijze
Hoe gaan we met elkaar om?
Chronologie
1
Jouw aanvraag
Je belt me, of je vult het contactformulier in. We bespreken wat je nodig hebt, en op die basis stuur ik je een offerte, met duidelijke beschrijving van alle elementen.
2
Bestelling
Als je het met de prijs en alle voorwaarden eens bent, bezorg je me een voor aanvaarding getekend exemplaar van de offerte. Ik stuur je dan een voorschotfactuur voor 60% van de totale waarde, en na betaling van de factuur ga ik aan de slag.
3
Eerste oplevering
Een drietal weken na aanvang van de werken bespreken we waar we staan. Er kan bijgestuurd worden, aangepast, toegevoegd, weggelaten... zolang dat binnen aanvaardbare grenzen blijft is dat zonder meerkost.
4
Tweede oplevering
Een week of zo na de eerste oplevering doen we dat nog eens over. We spreken finaal af wat er nog moet gebeuren, en dat breng ik dan de volgende week in orde.
5
Betaling saldo
Na het finaal aanvaarden van de website stuur ik je een saldofactuur. Na betaling van deze factuur wordt je site gelinkt met je domeinnaam, en geregistreerd bij Google. Proficiat, je bent nu online!
6
Samenvatting
Het hele proces duurt ongeveer een maand, te rekenen vanaf de betaling van het voorschot. Merk wel op dat dit afhankelijk is van het aanleveren van de nodige inhoud, en als dat van jou moet komen, dan is de voortgang van het hele project ook daarvan afhankelijk.
7
Foto's
Ik gebruik bij voorkeur foto's die je zelf aanlevert, liefst in JPG formaat. Indien dat niet kan en ik moet er zelf voor zorgen, dan gebruik ik bronnen zoals Unsplash en andere, waar je mooie foto's rechtenvrij kan gaan halen (merk op dat ik dat ergens op je site wel onopvallend zal vermelden). Per foto reken ik een forfaittaire kost van €15 + BTW aan (selectie, downloaden, bewerken voor gebruik op je site).